Telemedyczny system monitoringu zakażeń ran pooperacyjnych

Realizacja bieżących zaleceń w zakresie monitorowania ran pooperacyjnych

Zdalne prowadzenie
i monitoring
terapii ran pacjentów (komunikacja, przesyłanie danych,
historia terapii)

Kompletna, uporządkowana dokumentacja medyczna dostępna w każdej chwili, przez komputer lub aplikację w telefonie

Zmniejszenie odsetku powikłań późnych
i związanych z tym roszczeń pacjentów

Aby przetestować i wdrożyć iWound w swoim szpitalu, skontaktuj się z nami już dziś!